Tall fra OBOS viser at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 62.175 kroner per kvadratmeter i juni, 2,4 prosent lavere enn i mai.Siden juni 2016 har prisene steget 11,0 prosent, og årsveksten er dermed ned fra 16,3 prosent i mai.Hittil i år har Oslo-prisene falt 2,1 prosent.- Det er ingen grunn til å krisemaksimere, selv om flere medier og sjeføkonomer prøver å piske opp en negativ stemning. Prisnedgangen nå skyldes en kombinasjon av innstramming på finansiering, et økt tilbud og tendenser til negativ psykologi. Den som kjøper og selger bolig med sikte på å bo selv, bør fortsatt sove godt om natten, sier OBOS-sjef Daniel K. Siraj i en kommentar.Flere nye prosjekter i høst- Nyboligsalget er tilbake på normalnivå med fortsatt godt trykk i Block Watne-segmentet utenfor bykjernene. OBOS planlegger å lansere salg av flere nye prosjekter til høsten. De underliggende faktorene som tilsier prisvekst på sikt, om enn lavere enn tidligere, er fortsatt til stede, fortsetter han.På landsbasis kom den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger inn på 54.314 kroner i juni, ned 2,4 prosent fra mai og opp 8,5 prosent fra juni i fjor.Statistikken er basert på 875 eierskifter i OBOS i juni, mot 849 i mai og 1.015 i juni 2016.