Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi lagt frem i dag viser at  i juni.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,7 prosent.Dette er en av de svakeste juni-månedene Eiendom Norge har målt noensinne.Årsveksten på landsbasis er 6,3 prosent. Det vil si at boligprisene nå er 6,3 prosent høyere enn i juni 2016.Dette er klart ned fra mai, da årsveksten kom inn på 8,3 prosent.Oslo utmerket seg med et prisfall på kraftige 3,1 prosent, etter en nedgang på 1,4 prosent i mai, men Eiendom Norge ser et tydelig trendskifte landet over, og senker sine 2017-prognoser kraftig.- Det er ingen dramatikk på gangPrisutviklingen er mye svakere enn DNB Markets hadde ventet seg, men sjeføkonom Kjersti Haugland synes likevel ikke at utviklingen er spesielt dramatisk.- Vi mener det ikke er noe dramatikk på gang. Dette er en korreksjon som kommer etter en veldig sterk prisvekst, og den vil ikke få noen videre konsekvenser for norsk økonomi i form av at for eksempel Norges Bank vil komme til å sette renten videre ned, sier hun til TDN Finans.- Vi hadde også forventet en nedkjøling som følge av strengere krav til boliglån ved nyttår. Dette slo ned på vårparten etter at gamle finansieringsbevis løp ut. Nå ser vi at prisfallet i mai ikke var et blaff, men fortsetter, legger Haugland til.Hun fremhever overfor nyhetsbyrået at Norges Bank trolig vil se positivt på prisfallet.- Vi ser at gjeldsveksten er på vei videre opp, noe som betyr at gjeldsbyrden i husholdningene, som er historisk høy og høyere enn i de fleste andre land, øker videre fordi de høye boligprisene får folk til å ta opp mer gjeld. Vi tror Norges Bank vil se på dette som en positiv nedkjøling, og ikke noe som må bekjempes, sier den tidligere Norges Bank-analytikeren til TDN Finans.- Er ikke starten på en Oslo-kollapsSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets vil heller ikke overdramatisere.- Tallene ser dramatiske ut ved første øyekast. En konvertering av den sesongjusterte prisutviklingen de siste tre månedene til en årlig rate, peker mot at boligprisene kan falle med så mye som 20 prosent på årsbasis. Men vi tror fortsatt at dette er overdrevet, ettersom Oslo-markedet trolig plages av litt kortsiktig usikkerhet, skriver han i en kommentar til dagens statistikk.Han mener to svake måneder er for lite til å tolke som starten på en skikkelig kollaps i Oslo-markedet.- For å argumentere for en kollaps i boligmarkedet i 2017, burde vi ha argumentert for at 2016 var en boble. Eller at den strengere boliglånsforskriften biter for hardt. Men vi er ikke overbevist om at 2016 var en boble, fortsetter Gonsholt Hov.Gonsholt Hov mener det galopperende boligmarkedet i 2016 må sees i sammenheng med lavere renter.- Forlengelsen av dette argumentet er at boligprisene ikke vil stige mer i Oslo i år, ettersom styringsrenten har nådd bunnen. I vår halvårlige makrorapport i april argumenterte vi derfor for en utflating av boligprisene i år. Men de strengere reglene for boliglån kan ha påvirket markedet mer negativt enn vi hadde sett for oss, skriver seniorøkonomen.- Likevel tror vi fortsatt det er en lang vei fra en slik vurdering, til en konklusjon om at hele prisoppgangen i 2016 bør viskes bort, avslutter Gonsholt Hov.- Må falle mye for å virke på rentenSjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets påpeker at boligprisene i juni utviklet seg mye svakere enn Norges Bank hadde ventet seg (0,1 prosent oppgang).- Likevel tror vi ikke dette vil bety så mye for bankens rentesyn, ettersom vi ikke ser for oss en bred nedgang. Fallende boligpriser er helt klart et argument for at Norges Bank bekymrer seg mindre for den for høye veksten i gjeld og finansielle ubalanser, og slik sett et argument for en senere renteøkning, alt annet like, skriver han i en kommentar.- Vi må likevel se et vedvarende og bredt fall før Norges Bank begynner å frykte de negative effektene fra boligmarkedet på den økonomiske veksten - og før det begynner å påvirke rentesettingen betydelig, fortsetter Bruce.Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank trekker overfor TDN Finans frem et fortsatt godt boligsalg.- Det slår litt i hjel argumentet om at prisfallet egentlig er større enn det som kommer til syne, ved at boliger trekkes fra markedet fordi de ikke oppnår prisantydning. Det ser vi ikke igjen i omsetningsstatistikken. Formidlingstiden for landet er bare marginalt opp. Fortsatt tror vi dette er en korreksjon til et normalt boligmarked fra et marked som har vært veldig stramt, sier han.