Vi bruker stadig mindre penger på å bo

Næringseiendom

Den generelle andelen av inntekten nordmenn bruker på bolig har sunket fra 18,9 prosent i 2008 til 14,3 prosent i 2016.I 2015 lå tallet på 15,5 prosent, ifølge levekårsundersøkelsen fra Eurostat. Ifølge tall fra Eiendom Norge, har boligprisene i Norge samtidig økt med 160 prosent fra 2003 til i dag. I den samme perioden har nordmenns gjeld fordoblet seg, skriver Klassekampen. Men lave boliglånsrenter utgjør lavere bokostnader.Til tross for lavere tall i bokostnader, er seniorrådgiver i SSB, Tor Morten Normann, bekymret over nordmenns låneopptak. I 2015 hadde husholdningene i gjennomsnitt 1,3 millioner kroner i gjeld, en dobling fra 2004.– Den økte gjeldsbelastningen er skummel. Dersom renta går kraftig opp, vil boligutgiftene også øke kraftig. Det er styrker og svakheter med den norske boligmodellen, men dette er helt klart en utfordring med den, sier Normann.

bolig
Nyheter
Næringseiendom