AF Gruppen droppet Oslo: - Det var et solid kvartal

AF Gruppen har nesten ikke kjøpt én eneste tomt i Oslo siden 2016. I dag er de meget fornøyd med beslutningen.

Ved en gammel gård i hovedstaden bygger AF Gruppen boliger og næringseiendommer.- Her skal vi bygge til sammen 413 leiligheter. Vi selger dem for overkant av 90.000 kroner kvadratmeteren, sier Andreas Jul Røsjø, konserndirektør eiendom i AF Gruppen til DN.AF Gruppen opplever at det ikke er like lett som før å selge nye boliger i hovedstaden. – De to første blokkene som vi bygger nå er nesten utsolgt. Av 162 leiligheter har vi solgt 133. Det gir en salgsgrad på 82,1 prosent. I sommer la vi ut nytt byggetrinn som hittil har solgt 43 prosent, sier Røsjø til DN.– Du er ikke redd for at dere må sette ned prisene på leilighetene? – Jo, men det har vi absolutt rammer for. Høsten 2016 hadde vi en så lang periode med oppgang at vi lurte på hvor lenge dette ville vare. Det var ingen som reelt sett trodde på en boligprisvekst på 20 prosent i 2017. At det normaliserer seg og at man må jobbe for å selge en ny bolig, det ser vi ikke på som negativt, sier Røsjø til DN. – De siste 18 månedene har vi ikke gjort noen vesentlige tomtekjøp i Oslo. Våre kalkyler strakk ikke til, sier konsernsjef Morten Grongstad til DN som understreker at han er glad for at selskapet hoppet av tomteprisgaloppen i Oslo.Selskapet leverte fredag tall for 2. kvartal som viste lønnsom vekst med en resultatmargin på 7,5 prosent og en ordrereserve på rekordhøye 18,9 milliarder kroner.