DNB frykter videre fall i boligprisene

I formiddag publiserer Eiendom Norge sin boligprisstatistikk for juli. Analytiker Jeanette Strøm Fjære understreker i en rapport fra DNB Markets at det er knyttet ekstra stor spenning til tallene ettersom vi har sett et tydelig omslag i boligmarkedet de siste månedene, spesielt i Oslo.Hun minner om at årsveksten i boligprisene har avtatt fra 13 prosent i februar til drøye seks prosent i juni (i Oslo er årsveksten ned fra 24 til 11,5 prosent).Ytterligere nedgang- Vi tror på en ytterligere nedgang i årsveksten til fem prosent i juli, men at boligprisene vil flate ut etter hvert, skriver Strøm Fjære.Det er flere grunner til at DNB Markets ikke tror på fritt fall i boligprisene. For det første viser økonomien mange tegn til bedring.- Arbeidsledigheten faller og inntektsveksten er på vei opp, faktorer som isolert sett trekker i retning av høyere boligpriser. Fortsatt lave renter bidrar også til å holde rentekostnadene lave på tross av høy husholdningsgjeld. Den høye igangsettingen av nye boliger indikerer et økt tilbud av boliger fremover, mens lavere befolkningsvekst tilsier lavere etterspørsel, skriver analytikeren.Det går mot utflating – på siktDNB Markets tror ikke ubalansene er så store at det vil føre til et markert fall i boligprisene.- Per nå er det et høyt antall usolgte boliger ute, spesielt i hovedstaden. Dermed har nok prisene litt mer å gå på nedover. Bedringen i mange fundamentale faktorer begrenser likevel, sånn vi ser det, nedsiden i boligprisene. På litt sikt tror vi altså mer på utflating enn boligpriser i fritt fall, understreker analytikeren.Det betyr i så fall at de realøkonomiske konsekvensene ikke blir store nok til at Norges Bank reagerer med rentekutt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også