Eiendomsmeglerne får Forbrukerombudet på besøk

Eksperter mener eiendomsmeglerne får for mye tyn. 

@BO MATHISEN
Næringseiendom

Tidligere i sommer varslet Forbrukerombudet i et orienteringsbrev til meglerbransjen at en tilsynsaksjon vil bli gjennomført i løpet av høsten 2017, trolig i oktober.Eiendomsadvokatene Thorvald Nyquist og Christoffer Nicolaisen i Deloitte Advokatfirma mener det blir for ensidig å gå etter meglerbransjen alene. De frykter at ytterligere krav og detaljstyring vil kunne virke mot sin hensikt.- Deloitte er enige i at det er et viktig tema å redusere antall eiendomstvister, men Forbrukerombudet er dessverre for ensidig og forutsigbar i reaksjonsmønsteret, sier advokat Nyquist til Hegnar.no.Én av fem salg blir tvistHan påpeker at manglende informasjonsgrunnlag utgjør hovedårsaken til tvister når boliger omsettes.Av alle boligsalg i Norge ender ca. ett av fem med rettslig tvist. Ifølge Forbrukerombudet er dette et stort samfunnsproblem som belaster rettsapparatet unødig.Samtidig understreker ombudet at kjøperne bruker for lite tid på å sette seg inn i salgsoppgavene. Under én av fire kjøpere leser salgsprospektet, og de som leser det bruker i gjennomsnitt så lite som fem minutter, ifølge en undersøkelse foretatt av Eie Eiendomsmegling.Undersøkelser fra Forbrukerrådet har tidligere vist noe det samme.- Unødvendige omkamper- Vi mener Finanstilsynet kom til feil konklusjon i 2014, da man vurderte om det skulle tvangsinnføres et krav om boligsalgsrapport. En vesentlig begrunnelse var at 15.000 kroner ble for dyrt for selger, selv om en eierskifteforsikring koster noen tusenlapper mer. Vi erfarer at en rekke forhold som ville fremgått av en boligsalgsrapport - uten påvirkning på interesse og pris - ender opp som unødvendige omkamper mellom forsikringsselskapet og kjøper, fastslår Nyquist.Ifølge Deloitte-advokatene har ikke boligeierne sterke nok insentiver til å få frem all relevant informasjon i tilknytning til salget, samtidig som at kjøper pålegges et strengere ansvar jo mer hun eller han undersøker eiendommen før handelen.- Vi forstår behovet for å legge ansvaret på rådgiverne i et slikt informasjonsvakuum, men ombudet har svakt statistisk belegg for premissene som brukes. Det ligger mellom linjene at megler bidrar til å gjemme opplysninger av hensyn til å få solgt eiendommen, sier senioradvokat Christoffer Nicolaisen.- Kan gi mer vann på møllaHan mener at ytterligere press mot megleren kan bidra til å øke, og ikke senke konfliktnivået.- Det har blitt stilt stadig strengere krav overfor en bransje som opplever pressende provisjoner, nå også fra Forbrukerombudet som går langt i å kreve hvor konkret informasjon skal fremgå. Dette kan gi kjøper ytterligere vann på mølla etter at boligen er kjøpt, sier Nicolaisen.Nyquist understreker at brevet fra Forbrukerombudet har mange gode tanker, men at fokus blir feil.- På bakgrunn av det grunnlaget Forbrukerombudet viser til, mener vi det heller burde blitt stilt strengere krav overfor både kjøper og selger fremfor å detaljere meglers plikter ytterligere, avslutter Nyquist overfor Hegnar.no.

bolig
forbrukerombudet
deloitte
eiendomsmeglere
thorvald nyquist