Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden høsten 2014, ifølge nye tall fra statistikken 
ByggearealAntall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 10,4 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall.
.Bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk opp med 39 prosent fra juni til juli. Den langsiktige trenden viser at det har vært en nedgang i bruksareal til andre bygg siden juli 2016. Men det har vært en økning igjen de siste syv månedene.I tidsrommet august 2016-juli 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 38.700 nye boliger, 15 prosent flere enn i foregående tolvmånedersperiode.I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,9 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er seks prosent mer enn i perioden før.