Så mye falt de ulike boligtypene i Oslo i juli

Boligprisene falt i alle de norske byene i juli, men mest falt de i Oslo. På Frogner falt for eksempel delte boliger med 4,9 prosent i juli.

Næringseiendom

Ferske tall viser at boligprisene i Norge sank med 1,2 prosent i juli 2017. Korrigert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,2 prosent.Det betyr at boligprisene nå er 4,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden.- Det er tredje måned på rad med negativ prisutvikling. Vi er definitivt inne i en svakere periode, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.Dette er også den svakeste utviklingen i boligprisene så langt i et år siden 2008.Svakest prisutvikling hadde Oslo og i oversiktene under kan en se hvordan utviklingen i boligprisene har vært siste måned, siste år, siste fem år og siste 10 år - og hva kvadratmeterprisen var i juli i de ulike bydelene i Oslo. Både samlet og for de ulike boligtypene.

Kilde: Eiendom Norge

boligprisene
Nyheter
Næringseiendom