Tøffere tider - antall usolgte boliger har tredoblet seg

Torsdag kom tall som viste at boligprisene i Norge sank med 1,2 prosent i juli 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,2 prosent.Vi har altså hatt tre måneder på rad med negativ prisutvikling. Det betyr likevel at boligprisene nå er 4,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden.Svakest prisutvikling hadde Oslo og Bærum med en nedgang på 2,8 prosent.- Nå selges Oslo-boliger til under prisantydning og antall usolgte boliger er mer enn tredoblet fra samme tid i fjor. Trolig vil prisene i Oslo fortsette noe nedover i månedene som kommer, skriver analytiker Jeanette Strøm Fjære i dagens rapport fra DNB Markets.Hun tror likevel ikke dette er starten på et krakk i boligmarkedet. Til det er de fundamentale driverne for sterke, med utsikter til lavere arbeidsledighet, god inntektsvekst og fortsatt lave renter.- Men den høye boligbyggingen indikerer et økt tilbud av boliger fremover som kan tynge prisutviklingen. Hvor stor den innstrammende effekten av boliglånsforskriften har vært, og vil være fremover, er også usikker, avslutter analytikeren.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også