Ber om 60 millioner for bygård ved jernbanen

- Potensialet er stort, sier Anders Langtind.

Eiendomsmegler Anders Langtind hos PrivatMegleren Ullevål har spesialisert seg på bygårder i hovedstaden. Sist uke hadde han for eksempel visninger på Arups gate 2A og 2B i Gamlebyen, skrev Finansavisen sist fredag.Samlet prisantydning er 60 millioner kroner.En klassisk bygårdLangtind beskriver i annonsen eiendommen rett ved toglinjen som en klassisk bygård fra forrige århundreskifte (byggeår 1885), bestående av 11 leiligheter og tre næringslokaler. Leilighetene utgjør 824 av 1.108 kvadratmeter bruksareal.- Dette er en veldig fin bygård med stort potensial for leieinntektene. Strengt tatt burde de årlige inntektene ha vært over tre millioner kroner, sier Langtind til Estate Nyheter.Dagens leieinntekter oppgis i annonsen til 2,06 millioner kroner. Et salg til prisantydning tilsvarer en yield (netto leieinntekter i forhold til salgssum) på 3,1 prosent, når nettstedet anslår eierkostnadene til ca. 10 prosent.Tre millioner kroner i leieinntekter gir 4,6 prosent yield, alt annet like.Lav fart på togetLangtind hevder overfor Estate at nærheten til jernbanen ikke er noen ulempe, og viser til at toget passerer med lav fart på baksiden av gården. I annonsen heter det også at Jernbaneverket i 2015 utførte støyreduserende tiltak i form av utskiftning av takvinduer, trekantvinduer og balkongdør i den ene loftsleiligheten.Standarden på overflater og utstyr i gården karakteriseres som «gjennomgående god», men eiendommen har noe etterslep av drift-/vedlikehold, slik at «noe oppgradering og renovering må påregnes».Langtind oppgir til nettstedet at selger er en familie som har eid bygården i 50-60 år, der påkostninger skal ha blitt gjort «mer med hjertet enn kalkulatoren».Salget av bygården skjer vel å merke i form av salg av aksjene i selskapet Arupsgate 2 AS.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også