- Dette er ikke et boligkrakk

Fallet i boligprisene er ikke et krakk, og inntektsveksten vil snart få boligprisene til å stige igjen, tror analytiker.

(Finansavisen): Boligprisene i Oslo vil synke til litt over nyttår, mens prisene nasjonalt begynner å stige forsiktig i høst, tror Nordea Markets. Derfra og ut 2019 ligger det an til moderat boligprisvekst.– Fra 2000 til nå har medianfamiliens inntekt etter skatt økt med 90 prosent, sier analytiker i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen, til Finansavisen. Bernhardsen viser til at gjennomsnittshusstanden bruker 22 prosent av sin disponible inntekt på renter og avdrag på boliglånet.– Det forklarer mye av boligprisstigningen over tid. Resten forklares av rentefallet, sier Bernhardsen til Finansavisen.Nordea Markets tror at husholdningene vil fortsette å bruke samme andel av inntekten på boliglånet, og da betyr inntektsveksten i årene som kommer at boligprisene vil fortsette å stige, etter pausen og prisfallet som preger 2017.Oslo et særtilfelleI Oslo går imidlertid rundt 30 prosent av inntekten med til boliglånet.– I fjor gikk boligmarkedet i Oslo av skaftet, og det vil kjøles ytterligere ned før vi er tilbake til «fair value» og priser som stemmer med de underliggende faktorene, sier Bernhardsen til Finansavisen.– Vi tror på et samlet prisfall i Oslo på 12-13 prosent, og vi har allerede syv prosent bak oss, sier han. Lenge til heving– I Norge vil vi merke at oljebremsen avtar, at privat konsumvekst øker og at sysselsettingsveksten tiltar, sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, til Finansavisen.Økt vekst i arbeidsstyrken vil gjøre at fallet i ledigheten går langsommere fremover, men ledigheten skal videre ned.– Målt ved kapasitetsutnyttelsen er Norge friskmeldt i 2018, der Norges Bank tror det først skjer i 2020.En friskmeldt økonomi betyr imidlertid ikke en rask normalisering av pengepolitikken, understreker Olsen overfor Finansavisen. Årsaken er først og fremst at inflasjonen vil forbli svært lav de neste par årene, både på grunn av fortsatt moderate lønnsoppgjør og på grunn av en sterkere kronekurs.Styringsrenten og boliglånsrentene skal opp, men det skjer neppe før i 2019, tror Nordea-økonomene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også