Nedjusterer prognoser for boligmangel

Lavere innvandring fører til at behovet for nye boliger blir lavere enn ventet, ifølge Prognosesenteret. Tallet er nedjustert med 5.000 boliger i året.

Før mente boliganalytikerne i Prognosesenteret at Norge trengte 37.000 nye boliger hvert år. Nå mener de at vi bare trenger 32.000. I så fall bygges det plutselig nok boliger, skriver NRK.– Vi har nedjustert boligbehovet med 5.000 boliger på grunn av lavere innvandring, sier makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.Sjeføkonom Kari Due i Handelsbanken tror boligmarkedet vil være kjølig det neste året.– Befolkningsveksten har vært på vei ned. Den oppgangen vi så i etterspørselen etter bolig i fjor, var ikke drevet av et boligbehov, men økt interesse for å gå inn i boligmarkedet. Samtidig fikk vi et ekstra rentekutt og lysere utsikter for norsk økonomi.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også