Sjeføkonom: Boligpristallene er gale

Jan L. Andreassen i Eika Gruppen vil ha «rene» boligpristall.

Da Eiendom Norge presenterte sin boligprisstatistikk for august på tirsdag, var det et vesentlig sprik mellom de nasjonale og regionale indeksene, skriver Finansavisen.På landsbasis steg boligprisene med 1,2 prosent fra juli til august. Samtidig viser ingen av de regionale tallene en slik vekst, ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk. De sesongjusterte august-tallene viser derimot en nedgang i de nasjonale boligprisene på 0,4 prosent.Eiendom Norge har selv publisert en forklaring på forskjellen på sine nettsider: «Forklaringen på misforholdet mellom den nasjonale indeksen og indeksene for de regionale områdene er at de beregnes med ulike metoder og derfor ikke er sammenlignbare.»

– Vanskelig å tro påEikas sjeføkonom, Jan L. Andreassen, mener resultatet av Eiendom Norges statistikk er vanskelig å tro på.– Jeg kritiserer ikke metoden, for den er sikkert etter læreboken. Men indeksene som er resultatet av metoden, er vanskelige å tro på. Årsaken til at de velger å bearbeide tallene er vel for å lage et bedre tall enn rådata, men det hjelper ikke når resultatet ikke er troverdig, sier Andreassen til avisen.– Jeg tror de fleste som følger boligmarkedet først og fremst er ute etter å se hvordan rådataene svinger. Så kan man naturligvis benytte enkle statistiske metoder og inndele statistikk etter boligtype og lignende, men man kommer ganske langt uten et doktorgradsarbeid, fortsetter han.Andreassen tror boligprisene nasjonalt vil falle med cirka 0,5 prosent pr. måned frem til jul, med et noe sterkere fall i desember.– For august tror jeg et riktigere bilde er en nedgang på om lag et kvart prosentpoeng. Vi må heller ikke overdrive de fylkesvise forskjellene.Viser til sesongjusteringSelskapet Eiendomsverdi utarbeider statistikken på vegne av Eiendom Norge. Erling Røed Larsen er forskningssjef i Eiendomsverdi og professor II ved Handelshøyskolen BI. Han påpeker at det er det sesongjusterte tallet som gir det beste bildet av situasjonen i boligmarkedet.– Hovedbildet er at prisene nominelt steg 1,2 prosent den siste måneden, og at det er ganske lite. Det viktigste tallet er derimot den sesongjusterte nasjonale nedgangen; altså en prisutvikling på minus 0,4 prosent, som ligger veldig godt plassert innenfor de regionale områdene. Det er nærmest et kunststykke å ikke se den sammenhengen, sier Røed Larsen til Finansavisen.Videre påpeker forskningssjefen at Eiendom Norge har minst fire ulike brukergrupper; generelt publikum, boligbransjen, media og profesjonelle brukere. Disse har ulike behov.Røed Larsen sier ifølge avisen at de er åpne for innspill, og kontinuerlig reviderer og justerer statistikken.– Vi må også åpne for at Andreassen har rett og at vi har feil, men det er ikke vår vurdering.– Kan vi stole på boligprisstatistikken?– Ja, men statistikk må brukes med omhu. Brukere må vite hvordan statistikken har fremkommet og usikkerheten knyttet til den. Alle tiendedeler er for usikre til å lytte til. Man må se på hovedtallet og utvikling over tid. De nasjonale tallene er mye sikrere enn de regionale fordi vi har flere observasjoner. Jan L. Andreassen er tirsdagens gjest på HegnarTV. Les også: Nå kommer det endringer i beregningen av boligprisene


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også