Da sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB var gjest i HegnarTV ble boligpris et av temaene.På spørsmål om hvilke risikofaktorer hun så i norsk økonomi, trakk hun blant annet frem boligpris og gjeldsvekst.- Blir boligprisfallet sterkere og mer langvarig enn det vi har sett for oss – vi ser for oss at dette snur neste sommer, det ikke snur og det blir et kraftig fall, så er det all grunn til å tro at forbrukerne ikke kommer til å være så optimistiske. De kommer heller til å begynne å spare, sa Haugland.- Flere mener nedgangen vi ser nå er drevet av psykologi. Hva er det som tyder på ay vi kommer til å få en langvarig nedgang?- Nei, det (red.anm:langvarig nedgang) er mer en risikofaktor. Våre anslag er at dette boligprisfallet skal fortsette frem til sommeren 2018. Man kan tenke at det er en langvarig nedgang, men vi tenker at det er ganske beskjedent, sier Haugland.-  Men flere økonomer mener boligprisfallet er over til jul, og at vi vil få stabile priser og oppgang neste år?- Ja, men vi tenker at boliglånsreguleringene som har kommet på banen, gjelder strengt tatt til sommeren 2018, og vi ser for oss at de Oslo-spesifikke reglene ikke blir fornyet. Det har vi i hvert fall lagt til grunn i våre anslag, som en forutsetning, og derfor flater boligprisene ut da, sier Haugland, og legger til:- Men vi tror at med den ekstremt sterke prisveksten som har vært i Oslo, var det naturlig at vi fikk et fall og at den nedgangen varer litt lenger enn til jul. Men det å spå akkurat når omslag som dette kommer er veldig utfordrende, mener Haugland.