Skuffende boligtall fra USA

bolig, usa

Nok en gang kommer det overraskende amerikanske boligtall.

Tall fra National Association of Realtors viser at pending home sales falt 2,6 prosent fra juli til august.Indeksen har dermed falt i fem av de seks siste månedene.På årsbasis var fallet på 3,1 prosent. Konsensus pekte ifølge Bloomberg mot en nedgang på 0,5 prosent på både månedsbasis og årsbasis.Pending home sales er salg av brukte boliger hvor kontrakten er undertegnet, men hvor selve salget ikke er endelig gjennomført og tinglyst.