fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste at boligprisene steg 1,2 prosent i august.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,4 prosent.Årsveksten på landsbasis er nå nede i 3,1 prosent, og har dermed falt ytterligere fra 4,8 prosent .Fallet var svakere enn ekspertene hadde ventet seg, og svakheten gjelder ikke bare Oslo, men også landet ellers.5-8 prosent til?Nordea-analytiker Joakim Bernhardsen karakteriserer rapporten som svak i det som altså normalt er en sterk måned.- Vi venter at nedturen i Oslo fortsetter ut året, før vi ser noe stabilisering i starten av neste år. Boligprisene har (sesongjustert) falt to prosent siden toppen (i april), mens Oslo er ned syv prosent (sesongjustert). Vi ser en prisnedgang på ytterligere 5-8 prosent i Oslo, noe som tar det samlede fallet opp i 10-15 prosent, skriver han i en oppsummering.- Men vi ser begrensede sjanser for et fall i boligprisene ellers i landet, og venter at prisene holder seg flate eller øker forsiktig de neste månedene, legger analytikeren til.Ifølge Nordea er boligmarkedet nå klart svakere enn det som ligger i Norges Banks prognoser, som er konsistente med 0,1 prosent månedlig oppgang.- Det faktum at svakheten var bredere basert i august enn i tidligere måneder, kan vekke bekymringer i Norges Bank. Men vi tror sentralbanken vil innta en «vente og se»-tilnærming inntil videre, og at effekten på pengepolitikken vil bli begrenset på kort sikt, avslutter Bernhardsen.- Mer realismeJohn Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea Norge, mener prisfallet i Oslo stemmer godt med det bildet de sitter med.- Vi har imidlertid merket en økt aktivitet den siste måneden, hvor vi ser at flere kunder bruker finansieringsbevisene sine og gjennomfører kjøp, sier han i en kommentar til Hegnar.no.Han påpeker at færre kunder nå selger over takst, og at det tar lengre tid å gjennomføre salg enn tidligere. - Dette er særlig et fenomen som er gjeldende i Oslo, men vi ser også andre steder hvor prisene bremser, fortsetter Sætre.- Psykologien i boligmarkedet er nok annerledes, og mange har andre forventninger til pris på en bolig nå enn tidligere. Før var det nærmest gitt at boliger skulle gå langt over takst, nå er forventningene mer realistiske både hos kjøper og selger, oppsummerer han.- Selvforklarende12-månedersveksten i Oslo fortsatte i august nedgangen til 3,2 prosent (fra 6,4 prosent i juli). Ifølge seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets er en negativ 12-månedersvekst rett rundt hjørnet, gitt dagens momentum i markedet.Han mener den nedadgående trenden er selvforklarende. - I motsetning til den allmenne oppfatningen, kollapset tilbudet av bruktboliger til salgs (som står for størsteparten av aktiviteten i boligmarkedet) i fjor. Men etterspørselen eksploderte, og derfor ble faktiske transaksjoner satt opp mot boliger godkjent for salg. Speilbildet av dette var at gjennomsnittlig formidlingstid falt, og lageret av usolgte enheter skrapet bunnen, skriver Gonsholt Hov i en oppsummering. Situasjonen nå er ifølge Handelsbanken den motsatte av i fjor.- Så langt i år har etterspørselen falt under det månedlige tilbudet. Lageret av usolgte enheter har således bygget seg opp til et nivå ikke sett siden finanskrisen, og bygget seg ytterligere opp i august. Dette forteller oss at priskorreksjonen som pågår ikke er over ennå, skriver Gonsholt Hov videre.- UdramatiskHan og kollegene anser likevel ikke dette som dramatisk, ettersom vi er langt fra å oppleve noen kollaps i salgsaktiviteten - noe dagens tall bekreftet til fulle.Ifølge synes Handelsbanken-økonomene at det er for tidlig å si at bunnen er nådd i hovedstaden.- Hvis noe, var august enda svakere enn ventet. Med hensyn til Norges Bank merker vi oss at boligprisene har falt langt under kortsiktige prognoser. Men vi gjentar vår vurdering, som er at dette ikke vil få sentralbanken til å avvike fra sin nåværende strategi med å «lene seg mot vinden», avslutter Gonsholt Hov.