Spenningen er stor før Eiendom Norge i dag klokken 11:00 slipper boligprisstatistikken for august.Økonomene i Nordea Markets tror dagens tall vil bekrefte at nedturen fortsatte i måneden som gikk.- Oslo-nedtur ikke over- Vi tror utviklingen vil være den samme som tidligere i år, der et svakt Oslo-marked trekker ned totalen. Oslo-markedet er ikke ferdig med priskorreksjonen ennå, og skal trolig falle 5-10 prosent fra dagens nivå. I gjennomsnitt venter vi at prisene vil falle 0,4 prosent i måneden ut året for landet som helhet, før de tar seg opp igjen neste år, skriver analytiker Joakim Bernhardsen i dagens morgenrapport.Ifølge Nordea-analytikeren kan det i dag likevel vise seg at vi får et tall som viser brukbar oppgang i boligprisene for august.- Årsaken er at boligprisene pleier å utvikle seg sterkt i august. Å se på de ujusterte tallene gir derfor et dårlig bilde av den underliggende trenden. Derfor ser vi på de sesongjusterte tallene, som etter alt å dømme vil være negative, legger Bernhardsen til.- Låneforskrift vil tyngeDNB Markets venter også at boligprisene fortsatte moderasjonen i måneden vi nylig la bak oss. Meglerhuset ser for seg en 12-månedersvekst på 3,5 prosent, noe som i så fall vil være ned fra 4,8 prosent i juli.- Vi forventer at korreksjonen i boligprisene vil fortsette i de kommende kvartalene, drevet av den strammere boliglånsforskriften som ble iverksatt tidligere i år, skriver analytiker Marit Øwre-Johnsen i dagens morgenrapport fra meglerhuset.Handelsbanken Capital Markets ser også omslaget i boligmarkedet i lys av innstramningene som har kommet på plass «for å dempe forventningsdrevet og selvforsterkende boligprisvekst».- For august skal vi ta med oss at boligprisene normalt pleier å stige igjen (i snitt har prisene på landsbasis steget med rundt 1,8 prosent i august). Om prisene vil stige også for Oslo denne gangen er usikkert. Men den underliggende utviklingen synes i hvert fall svak nok til at vi må regne med et ytterligere sesongjustert fall i boligprisene i Oslo i august, skriver seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i dagens morgenrapport.