Veidekke spår en turbulent bolighøst

Analysesjef snakker om turbulens, kjøpers marked og priskutt.

Næringseiendom

Etter tre år med markant oppgang, ser Veidekke nå tegn til en utflating i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet, går det frem av selskapets konjunkturrapport.Et taktskifte i boligmarkedet i Oslo og Stockholm-regionen får skylden.- En viss nedkjøling i boligmarkedet etter rekordveksten i 2016 kan være bra vurdert i et langsiktig industrielt perspektiv. Totalmarkedet for bygg og anlegg i Skandinavia fremstår fortsatt som sterkt selv om veksten vil flate ut i 2018 og 2019, og spesielt anleggsmarkedet ligger an til en god utvikling fremover, sier Veidekkes analysedirektør Kristoffer Eide Hoen i en kommentar.Eide Hoen besøker i dag HegnarTV-studio for å snakke om rapporten. Følg med klokken 15:30. - Høsten blir turbulentEide Hoen vier det norske boligmarkedet mye plass i rapporten. Han mener situasjonen midtveis i 2017 viser flere likhetstrekk med 2013, og synes det blir naturlig å sammenligne disse to årene.- Også den gangen var etterspørselen og prisveksten sterk i forkant av nye reguleringer, mens det ble en vakuumsituasjon med sterk brems og negativ markedspsykologi i etterkant. På samme måte som nå, var fundamentale forhold som arbeidsmarked og renter gunstige og antall transaksjoner i bruktboligmarkedet holdt seg på et godt nivå, skriver direktøren.Veidekke anslo derfor den gangen at etterspørselsfallet ville være forbigående, og utløst av kredittinnstrammingen og påfølgende stemningsskifte i markedet.- Den analysen stemte godt da, men dessverre først etter at igangsettingene hadde falt kraftig. Vi tror på en lignende utvikling nå. Det er grunn til å vente en turbulent høst med negativ medieoppmerksomhet og krevende salgsprosesser inyboligmarkedet, slik vi har sett de siste månedene, fortsetter Eide Hoen.- Sterkere korreksjon nåHan peker videre på ett forhold som taler for en noe sterkere korreksjon nå enn i 2013.- På svært kort tid har det bygget seg opp relativt store lagre av både brukte og nye usolgte boenheter, samt at prisvekst og salgtrykk i 2016 var usedvanlig sterkt. Det er imidlertid verdt å minne om at mye av lageret av usolgte boliger innenfor nyboligsegmentet er dynamisk og består av ikke-igangsatte objekter som kan bli trukket tilbake og relansert på et senere tidspunkt eller til reviderte priser, går det frem av rapporten.- Situasjonen vil uansett gjøre dette til kjøpers marked en tid fremover, spesielt i Oslo, heter det videre. Eide Hoen tror fortsatt moderat nedgang i boligprisene er et sunnhetstegn, som isolert sett vil ha begrenset effekt på nybygging.- Dette på grunn av gjennomgående lav vekst i entreprisekostnadene, lave inngangsverdier på tomter og gode marginer i kalkylene, forklarer han.Relansering og priskuttUnder nedgangen i 2013/14 falt bruktboligprisene seks prosent fra topp til bunn i Oslo, Trondheim og Stavanger.- Denne gangen kan fallet i Oslo og Trondheim bli noe sterkere på grunn av bakteppet fra 2016 og en høy tilbudsside. I Oslo anslår vi et fall på 10 prosent fra toppen i april 2017 til en forventet bunn ved utgangen av 2017, skriver Eide Hoen.Analysedirektøren påpeker videre at nyboligprisene er mer «seige» enn bruktboligprisene, og at de vanligvis øker og synker med etterslep i forhold til bruktboligprisene.- Årsveksten er fortsatt svært høy etter markante oppjusteringer i vinterhalvåret, noe som i etterpåklokskapens lys kan virke dårlig timet. Det er grunn til å forvente at en del prosjekter med lav salgsgrad nå trekkes tilbake og relanseres på lavere prisnivåer, fortsetter han.- Volumfall først om to årIgangsettingen av leiligheter og småhus har vært sterk i 1. halvår og 12-månedersveksten har fortsatt å øke.- Med utgangspunkt i salget i 2. kvartal, forventer vi imidlertid at igangsettingstakten fremover vil peke nedover. Om det snur i 3. eller 4. kvartal, er uvisst, men når vi går inn i 2018, vil trenden være negativ. Det er imidlertid verdt å merke seg at observerte nivåer på igangsettingstillatelser i 1. halvår vil gi et høyt og antagelig økende produksjonsvolum for leiligheter og småhus langt inn i 2018, nesten uavhengig av hva som skjer høsten 2017, skriver Eide Hoen.Først i 2019 anslår han at produksjonsvolumene vil falle, og da fra et svært høyt nivå.- På entreprenørsiden er forventningen vår at nedgangen ikke vil bli så smertefull for de fleste aktørene, og at den på mange måter vil løse et større problem som er under oppseiling, nemlig mangel på tilgjengelig kapasitet og utfordringer medkvalitet i gjennomføringen.- Markedet syklisk av naturVeidekke forventer en igangsettelsesstakt for leiligheter og småhus på 17.000 enheter i 2018, 25-35 prosent under rekordnivået ved 2. kvartal 2017.- Det vil innebære økt salgsgrad fremover sammenlignet med de foregående månedene. Det sterkeste argumentet mot å anslå en normalisering fremover basert på tidligere gjennomsnitt, er markedets sykliske natur. Igansettelsene er som regel til enhver tid betydelig over eller under gjennomsnittsnivået, så utviklingen kan like gjerne overraske på oppsiden som på nedsiden av gjennomsnittet, konstaterer analysedirektør Eide Hoen.Hele rapporten her.

bolig
boligprisene
veidekke
boligbygging