Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har i dag sluppet sin boligprisstatistikk for 3. kvartal.Denne viser en prisnedgang for borettslagsboliger på 1,2 prosent fra 2. kvartal. Boligprisene har likevel steget 5,5 prosent fra 3. kvartal i fjor.Prisoppgangen hittil i år er på 4,4 prosent.Gjennomsnittlig totalpris for en borettslagsbolig er nå 2.670.000 kroner.- Så langt er det liten dramatikk i utviklingen. Det er fortsatt stort utbud av boliger, og ingen vesentlig nedgang i salget. Med kun en moderat priskorreksjon tyder dette på et marked i balanse, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL.
Eiendom Norge legger frem sin boligprisstatistikk for september i morgen onsdag. Klokken 15:30 sitter direktør Christian V. Dreyer i studio i HegnarTV. 
  • Boligbyggingen har ikke vært høyere siden tidlig på 80-tallet.
  • Befolkningsveksten avtar raskere enn ventet.
  • Boliglånsforskriften gjør det vanskeligere å få boliglån.
  • Kraftig prisvekst. Sett i lys av den kraftige prisveksten i store deler av landet i 2016, er det ikke uventet med en korreksjon.
- Derfor blir det kjøligereHan trekker spesielt frem fire faktorer bak nedkjølingen i boligmarkedet: - Euforien i 2016 viste hvordan markedspsykologien kan påvirke boligprisene. Det er derfor umulig å si med sikkerhet hvor lenge korreksjonen vil vare. Økende tilbudsside indikerer fortsatt svak prisutvikling ut året. Fortsatt lav rente, fallende arbeidsledighet, samt utsikter til sterkere vekst i norsk økonomi, styrker oss imidlertid i troen på at korreksjonen blir kortvarig, avslutter Eek.