Arkitektkontoret Breili & Partnere har flere ganger søkt om tillatelse til å oppføre fritidsboliger i strandsonen, og fått dispensasjoner der det i prinsippet er byggeforbud. Men flere hytter er blitt større enn de var på tegningene i søknadene som ble godkjent og gitt dispensasjon fra byggeforbudet, skriver DN.For etter at tillatelsene har vært politisk behandlet, har arkitekten sendt inn endringssøknader, som politikerne og fylkesmannen aldri fikk se. Gjennom endringssøknadene har hyttebyggere fått godkjent blant annet utgravning av underetasjer.- Vi er kjent med at dispensasjonssaker som skulle vært sendt oss, ikke er sendt oss. Det ser vi svært alvorlig på, skriver avdelingsdirektør for miljø- og samfunnssikkerhet hos fylkesmannen i Vestfold Elisabet Rui i en epost til DN.Norden-sjef Erik Mamelund i Ernst & Young og Pareto-megler Erik Bartnes er blant klientene som har fått slike tillatelser, skriver avisen.Førsteamanuensis i forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo, Nikolai Winge, tror etterspillet kan bli dramatisk:– Utfallet kan bli at hytter som er oppført på grunnlag av ugyldige tillatelser må rives. Om det i så fall er hytteeierne selv, arkitektfirmaet eller kommunen som skal bære tapet, får tiden vise. Her må det gjøres en grundig vurdering av hver enkelt sak, sier han til DN.