KS er negative til nye regler for eiendomsskatt

KS liker ikke lettelsen i eiendomsskatten, men må forholde seg til en rettskraftig dom.

Forslaget om å fjerne eiendomsskatt for produksjonsanlegg innebærer et stort innhogg i økonomien til en rekke industrikommuner, ifølge Klassekampen.På sikt vil virksomheter spare 800 millioner kroner i eiendomsskatt, mens kommunene tilsvarende mister 800 millioner i inntekter over fem år, skriver avisen.– Dette er et altfor dramatisk forslag til å bli vedtatt i Stortinget nå. Vi ønsker at det blir satt ned et lovutvalg, som både tar i vare næringslivet og kommunene, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.KS er uenig i de økonomiske konsekvensene av forslaget.– Vi vil antyde at det dreier seg om en milliard kroner, sier Eide.Rettskraftig domDet foreligger imidlertid en rettskraftig dom i en slik sak, som slår fast at produksjonsutstyr ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. Johs Rasmussen AS, en bedrift i NorDan-konsernet vant ifølge DN nylig over Sel kommune når det gjaldt kommunens verdsettelse av produksjonsutstyr til syv millioner kroner, som grunnlag for kommunens eiendomsskatt.Eidsivating lagmannsretts dom fra august gikk stikk imot tingrettens tidligere avgjørelse og er nå rettskraftig, skriver avisen.Lagmannsretten fant at maskiner og driftsteknisk utstyr for 7,4 millioner kroner skulle unntas fra skattegrunnlaget. Sel kommune ble ifølge DN også dømt til å betale flere hundre tusen kroner i saksomkostninger.Hvis KS har rett kan dette spare industrien for en milliard kroner og Norsk Industri krever nå at politikerne lager ny lov i samsvar med dommen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker