Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene falt 1,6 prosent i september. Det er det 
, da Lehman Brothers gikk konkurs og finanskrisen var et faktum.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,5 prosent.Årsveksten på landsbasis er 1,5 prosent. Det vil si at boligprisene nå er 1,5 prosent høyere enn i september 2016.Dette er ytterligere ned fra august, da årsveksten kom inn på 3,1 prosent.Så langt i år er det fremdeles en oppgang på 0,3 prosent, men siden toppen i april i år har boligprisene i Norge falt med 4,3 prosent.- Bedre enn fryktetBoligprisene falt dermed for sjette måned på rad, men Nordea Markets synes utviklingen er bedre enn fryktet etter å ha sett på de regionale tallene.- Når vi går inn i de regionale tallene, ser vi at Oslo-prisene faktisk var opp 0,1 prosent (sesongjustert), mens Bergen opplevde det største fallet med 0,5 prosent (fortsatt sesongjustert), skriver analytiker Joakim Bernhardsen i en oppdatering.Han viser til endringer i beregningen av de regionale tallene, og at det derfor gir liten mening å sammenligne regionale tall med tall for hele landet.- Unntatt Bergen var prisene flate eller moderat opp i september. Dette står i kontrast til det nasjonale tallet på 0,5 prosent nedgang, og gjør det vanskeligere å tolke tallene. Vi heller mot å legge mest vekt på de regionale tallene, fortsetter analytikeren.Oslo-markedet tok av i fjor, og meglerhuset er ikke helt overbevist om at korreksjonen er over.- Fra toppen har boligprisene falt syv prosent, og vi har tidligere lagt frem en prognose på 10-15 prosent fall. Vi holder oss til denne, skriver Bernhardsen.- Prisene godt forankretMen resten av landet opplevde ikke den voldsomme prisveksten Oslo gjorde i fjor.- Boligprisene er generelt godt forankret i det fundamentale. Boligmarkedet utenfor Oslo har helt sikkert kjølnet, men det er også en naturlig effekt av at effekten av lavere renter er tatt ut, i tillegg til at boliglånsforskriften har blitt strammet inn, fortsetter Nordea-analytikeren.Meglerhuset venter at boligprisene faller 0,4 prosent i snitt per måned ut inneværende år, før de stabiliserer seg.- Norges Bank spådde 0,2 prosent nedgang på månedsbasis i september, men vil lite trolig endre sitt syn på boligmarkedet betydelig, avslutter Bernhardsen.- Bør ikke tolke for myeSeniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken Capital Markets har også gravd seg ned i rapporten, og funnetat september ser ut til å ha vært en svak måned også utenfor Oslo.- En betydelig del av boligprisfallet på landbasis siden i vår kan tilskrives svak prisvekst i Oslo. Men takten i prisfallet i hovedstaden ser ut til å ha moderert seg siden i sommer. I september lignet utviklingen i Oslo på landssnittet. I Oslo falt boligprisene (nominelt) 1,0 prosent fra august til september, noe som etter våre beregninger tilsvarer et sesongjustert fall på rundt 0,4 prosent, skriver han i en oppdatering.Årsveksten på landsbasis har nå altså kommet ned i 1,5 prosent, og har dermed falt fra hele 13,1 prosent i februar. - Vi ser fortsatt nedkjølingen av det norske boligmarkedet som et resultat av strammere utlånspraksis, mindre rom for ytterligere rentekutt og som en reaksjon på den raske prisveksten i fjor. Sammenlignet med Norges Banks forventninger om 0,2 prosent fall på månedsbasis i september, overrasket utviklingen på nedsiden, fortsetter seniorøkonomen.Siden kun én boligprisstatistikk har kommet ut siden Norges Bank oppdaterte sine prognoser, synes Handelsbanken vi ikke bør tolke for mye ut av avviket i september. - Sentralbanken venter en utflating av boligprisene ut året. Vi gjentar vår forventning om at boligprisene vil bunne ut i løpet av de kommende kvartalene, avslutter Grangård.