Klokken 11:00 i dag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for september.Prisene har falt i fem måneder på rad, og økonomene i meglerhusene tror korreksjonen fortsetter.- August-tallene viste fallende priser i flere av de store byene. Det kan være en første indikasjon på at vi står overfor svakere utvikling også i andre deler av landet (enn Oslo). Trolig vil det komme måneder fremover også hvor prisene faller andre steder enn i Oslo, men i det store og hele mener vi boligprisene stort sett er godt forankret, skriver analytiker Joakim Bernhardsen i Nordea Markets i dagens morgenrapport.- Derfor venter vi ikke at det markerte prisfallet vi nå ser i Oslo sprer seg. Oslo-markedet derimot ble luftig i fjor, og kommer derfor til å fortsette ned ut året, legger han til.For landet som helhet venter Nordea at boligprisene faller i snitt 0,4 prosent (sesongjustert) på månedsbasis ut året, og Bernhardsen tror dagens tall er i nærheten av dette.
Direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge er dagens gjest i HegnarTV-studio. Sendestart klokken 15:30. 
- Oslo-fall noen kvartaler tilDNB Markets anslår at boligprisene falt 0,5 prosent fra august (sesongjustert). Det vil i så fall bringe årsveksten ned fra 3,1 prosent i august til 1,7 prosent i september.- Selv om boligprisene har falt måned for måned siden mars, var boligprisene i september trolig fortsatt høyere enn ett år tidligere. Det er særlig i Oslo at boligprisene har avtatt, men i august var det også tegn til en bredere svekkelse av prisbildet. Samlet sett har det vært høy omsetning av boliger. Det tyder på at prisnedgangen ikke skyldes svikt i etterspørselen, men snarer at mange boliger har vært lagt ut for salg, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i morgenrapporten.Han mener mange usolgte boliger, spesielt i Oslo, indikerer at prisnedgangen vil fortsette noen kvartaler til.- Lave renter og lysere tider i norsk økonomi, med fallende arbeidsledighet og stigende inntektsvekst, tror vi begrenser hvor mye boligprisene vil falle, og gjør at vi fra midten av 2018 igjen venter svak vekst, legger han til. Øyner fortsatt myk landingSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets tror også vi kan få se en ny måned med prisfall (sesongjustert, på månedsbasis), særlig grunnet korreksjonen i Oslo.- Vi holder oss likevel fortsatt til leiren som ikke er veldig bekymret, og er enig med Norges Banks prognoser om at boligprisene er i ferd med å flate ut. Vi ser altså stadig en myk landing for boligmarkedet. Merk at Norges Bank har estimert en marginal nedgang i september (0,2 prosent på månedsbasis), noe som markerer et svakere fall enn det vi har sett de siste fire månedene, skrev han i en «fast comment» i går.