Adm. direktør Leif J. Laugen i Eiendomsmegler Krogsveen AS mener innstrammingene i boligmarkedet er i ferd med å gå for langt.  Han sier det er på tide å tenke seg om når det gjelder varigheten av Finansdepartementets boliglånsforskrift, skriver Aftenposten. - Vi må unngå et langvarig fall i boligprisene. Da kan bankene se økt risiko ved boliglån og stramme inn ytterligere. Det vil forsterke prisnedgangen, og vi kan få en spiral nedover i boligprisen, sier Laugen.Han mener det er tydelig at forskriften virker.- Den har vært viktig for å få stukket hull på en til dels forventningsdrevet boble som var selvforsterkende gjennom 2016, spesielt i Oslo, sier han. Men ut i fra sitt kjennskap til stemningen i boligmarkedet, mener Laugen vi nå er i en situasjon der bankene begynner å bli usikre på panteverdiene som ligger i boligene. De prioriterer dermed sikkerhet før markedsandeler. - Våre meglere melder om innstramminger blant bankene, som på individuelt nivå går utover begrensningene myndighetene har fastsatt. Bankene har en tendens til å bevege seg i flokk, slik at dette samlet sett kan fremtvinge en stor svekkelse i den samlede etterspørselen etter boliger, sier Laugen. Finansministeren vil imidlertid ikke endre forskriftene om bolig lån på gjeldene tidspunkt, skriver avisen.