Boligprisene videre ned

Boligprisene falt i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Justert for sesongvariasjoner var imidlertid boligprisene opp i oktober.

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene falt 0,2 prosent i oktober.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,4 prosent.Boligprisene er nå 0,7 prosent høyere enn for et år siden.- Med en sesongkorrigert vekst i de nasjonale prisene i oktober så utviklet markedet seg sterkere enn forventet. Vi bør se an utviklingen de neste månedene før det konkluderes med at det er begynnelsen på et trendskift, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.Boligprisene i Norge har likevel steget med 0,1 prosent siden nyttår, mens de har falt med 4,5 prosent siden toppen i april.Høy aktivitet og stor tilbudssideI oktober ble det solgt 8.452 boliger i Norge, noe som er 8,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor.Hittil i 2017 er det solgt 76.339 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.- Det ble solgt vesentlig flere boliger i løpet av måneden sammenlignet med 2016, mens salgsvolumet hittil i år er på nivå med fjoråret. En årsak til økningen i antall salg i oktober er usikkerheten som har preget boligmarkedet den siste tiden, noe som ført til en kraftig reduksjon av salget i nyboligmarkedet. Det er sannsynlig at mange av dem som vurderer kjøp av nye boliger nå har beveget seg over i bruktboligmarkedet, sier Dreyer.I oktober ble det lagt ut 9.013 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,4 prosent flere enn i samme måned i fjor.Så langt i år er det lagt ut 88.875 boliger for salg i Norge, noe er 8,1 prosent flere likt sammenliknet med 2016.- Det er blitt lagt ut mange boliger for salg i løpet av måneden, og utbudet av boliger har økt i løpet av oktober over store deler av landet. Salgsvolumet akkumulert er på nivå med fjoråret, mens tilbudssiden er betydelig høyere. Vi ser tendenser til at økningen i tilbudssiden moderer seg i de største byene. Det blir derfor ekstra spennende å se hvor mye av tilbudssiden som vil bli tatt unna før nyttår, sier Dreyer.Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i oktober 2017, noe som er seks dager mer enn i oktober 2016. Raskest salgstid hadde Fredrikstad med 16 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 73 dager.- Salgstiden øker i landet under ett, og den har i løpet av året økt særlig i de tre største byene, noe som er naturlig tatt i betraktning den betydelige økningen i tilbudssiden nettopp her, sier Dreyer.Regional prisutviklingDet er metodiske forskjeller i beregningene av den nasjonale og de regionale indeksene. Bakgrunnen er at det ikke er nok antall transaksjoner i de regionale markedene til å ha en metodisk beregning lik den nasjonale indeksen. Det betyr at den nasjonale indeksen og de regionale indeksene ikke er direkte sammenlignbare på månedsbasis.Den sterkeste prisutviklingen i oktober hadde Moss med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 1,8 prosent.12 måneders veksten fortsetter å svekke seg vesentlig. Sterkest 12 måneders vekst hadde Moss med en oppgang på 9,2 prosent. Svakest utvikling hadde Oslo med en nedgang på 2,8 prosent.I Oslo har boligprisene også falt med 4,8 prosent siden nyttår og med hele 10,1 prosent siden toppen i april.- 12 måneders veksten er negativ i flere av de største byene i Norge, og stadig flere regioner har en negativ utvikling i prisene. Vi forventer at denne trenden vil vedvare også i november og desember, men noe mer moderat enn det vi har sett de siste månedene, sier Dreyer.- Det er for tiden stor usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet og hvor sterk nedgangen faktisk vil bli. Til tross for prisnedgangen holder omsetningen seg stabil i bruktboligmarkedet, noe som er positiv for boligmarkedet i seg selv og norsk økonomi, avslutter Dreyer.StavangerBoligprisene i Stavanger sank med 0,4 prosent i oktober.Boligprisene i Stavanger har hatt en sterkere utvikling sammenliknet med Oslo (-1,8 prosent), Bergen (-1,5 prosent), og Trondheim (-0,4 prosent).I Stavanger har boligprisene steget med 0,9 prosent de siste 12 månedene. Det er sterkere enn i Oslo (-2,8 prosent), Trondheim (-0,4 prosent) og Bergen (-2,6 prosent).Det har i oktober måned blitt solgt 238 boliger i Stavanger, noe som er 15,5 prosent flere enn samme måned i 2016. Hittil i år har det blitt solgt 14,7 prosent flere boliger enn i fjor på samme tid.Det har i oktober blitt lagt ut 253 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 17,7 prosent flere enn i samme periode i 2016. Hittil i år har det blitt lagt ut 29,6 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor.Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 59 dager. Det er noe tregere enn i resten av landet, som hadde 40 dager i gjennomsnitt.Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.206.000 kroner.BergenBoligprisene i Bergen sank med 1,5 prosent i oktober.Bergen har hatt en svakere prisutvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (-1,1 prosent) og Stavanger (-0,4 prosent). Oslo (-1,8 prosent) hadde svakest utvikling av byene i oktober.I Bergen har prisene sunket med 2,6 prosent det siste året. Det er svakere enn Trondheim (-0,4 prosent) og Stavanger (+0,9 prosent). Det er sterkere enn Oslo (-2,8 prosent).Det har i oktober blitt solgt 554 boliger i Bergen, noe som er 2,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2016. Hittil i år er det solgt 2,1 prosent færre boliger enn i samme periode i 2016.Det har i oktober blitt lagt ut 571 boliger for salg i Bergen. Det er 6,5 prosent færre enn tilsvarende måned i fjor. Så langt i år er det lagt ut 3,7 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2016.Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 32 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 40 dager i gjennomsnitt.Gjennomsnittsboligen i Bergen koster nå kroner 2.931.244 kroner.TrondheimBoligprisene i Trondheim har sunket med 1,1 prosent i oktober.Boligprisene i Trondheim har i oktober utviklet seg sterkere enn i Oslo (-1,8 prosent) og Bergen (-1,5 prosent), men svakere enn i Stavanger hvor prisene sank med 0,4 prosent.De siste 12 månedene har boligprisene sunket med 0,4 prosent prosent i Trondheim. Byen har en sterkere 12 måneders vekst enn i Oslo (-2,8 prosent) og Bergen (-2,6 prosent), og en svakere 12 måneders vekst enn Stavanger (+0,9 prosent).Det har i oktober blitt solgt 396 boliger i Trondheim. Det er 2,1 prosent flere enn samme måned i 2016. Hittil i år er det solgt 1,1 prosent flere boliger enn i 2016.Det har i oktober blitt lagt ut 445 boliger til salg, noe som er 10,7 prosent flere enn i samme måned i 2016. Hittil i år er det lagt ut 11,3 prosent flere boliger enn samme på samme tid i fjor.Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 27 dager. Det er raskere enn i landet for øvrig, der gjennomsnittlig salgstid var 40 dager.Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster nå kroner 3.143.024 kroner.Artikkelen fortsetter under grafen

Ventet 0,5 DNB Markets ventet i forkant av tallene en videre nedgang på 0,5 prosent fra september til oktober.- Boligrapporten fra september viste at antall usolgte boliger steg markert i august og september, og indikerer at prisnedgangen vil fortsette noen kvartaler til. Vi anslår at boligprisene vil korrigere lavere frem mot sommeren 2018, men venter at falltakten avtar og etterhvert flater ut, skrev analytiker Marit Øwre-Johnsen i morgenrapporten.Ned i OBOSOnsdag denne uken viste statistikk fra OBOS at prisene i Oslo-området stupte 4,2 prosent fra september til oktober.De siste 12 månedene har prisene falt 4,7 prosent, og årsveksten er dermed markant ned fra 0,9 prosent prisfall i september.- Det er på sin plass å gjenta det vi sa sist måned: OBOS-prisene i Oslo steg i snitt med nesten 30 prosent i 2016. Det betyr at de fleste boligeiere har fått en solid økning i boligkapitalen på bare ett år. Det gir de fleste en solid buffer til å avansere på boligstigen, selv med et kraftig prisfall, sa kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS i en kommentar.Ned i GarantiSamme dag viste tall fra Garanti Eiendomsmegling, som i veldig liten grad dekker Oslo og Akershus, at gjennomsnittsboligen kostet 36.320 kroner per kvadratmeter i oktober, 4,0 prosent mindre enn i september.De siste 12 månedene har prisene falt 2,5 prosent.I september var 12-månedersveksten positiv med 3,6 prosent.- Prisene faller i oktober, noe som ikke var helt uventet, men nedgangen er litt større enn vi hadde sett for oss. Vi ser samme utvikling i alle deler av landet. Det er mange boliger til salgs for tiden, og kombinert med en noe mer dempet etterspørsel er nok dette en stor del av årsaken, kommenterte Garanti-sjef Stein Drogseth.Gjennomsnittlig antall omsetningsdager i oktober var 50 dager, seks dager flere enn i september, og 14 dager flere enn i oktober i fjor.Omsetningsdager betyr antall dager mellom første annonsedag og dagen der selger aksepterer budet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også