Nyboligsalget fortsetter svalestupet

Nyboligsalget er ned hele 21 prosent hittil i år, viser ferske tall. – Vi er bekymret over nedgangen vi nå opplever, sier bransjetopp.

Både salg og igangsetting av nye boliger i er langt lavere i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor, viser ferske tall fra Boligprodusentenes Forening.- Hittil i år er det solgt 21 prosent færre boliger enn i fjor, slår Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, fast.Han forteller at salget av leiligheter og eneboliger ligger henholdsvis 35 prosent og 12 prosent under fjoråret.- Et lyspunkt er at det er solgt 13 prosent flere småhus i år enn i fjor på samme tid, sier Jæger.De siste 12 månedene er det solgt 30 563 boliger.Igangsettingen fallerFallet i nyboligsalget smitter nå over på igangsettingen av nye boliger.- Etter syv måneder med nedgang i salget, slår dette nå ut på igangsettingen av nye boliger, sier Jæger.Hittil i år ligger igangsettingen av nye boliger tre prosent under fjoråret. For leiligheter er tallet tre prosent under fjoråret, mens det for eneboliger er hele 13 prosent under fjoråret.Igangsettingen av småhus ligger imidlertid 29 prosent over fjoråret. – Vi er bekymret over nedgangen vi nå opplever i igangsetting av boliger. Boligbygging er en stor bransje som er viktig for norsk økonomi, sier Jæger som har følgende råd til politikerne.

  • Den midlertidige boliglånsforskriften kan ligge frem til sommeren, men bør ikke videreføres.
  • Husbankens rolle bør vurderes. Det bør innføres ordninger som gjør at Husbanken kan bidra til at det igangsettes bygging av nok nye boliger.
  • Kommunene må ikke stoppe opp å regulere nye tomter til boliger. Da får vi det samme problemet om noen år igjen.
  • Det må bli billigere å bygge. Mange pålegg gjør det unødvendig dyrt uten at det gir direkte utslag på bokvaliteten.