Sparebank 1 SMN selger hovedkontoret

Bud akseptert.

Ivan Kverme

SpareBank 1 SMN har akseptert et bud på Søndre gt. 4-10 i Trondheim sentrum, går det frem av en børsmelding sendt ut torsdag.Banken vil beholde sitt eierskap til det gamle bankbygget i Kongens gt. 4, som ble ferdigstilt i 1882.Eiendommen som selges er på totalt ca. 18.100 kvadratmeter, og ble ferdigstilt i 2010. SpareBank 1 SMN med datterselskaper vil leie tilbake ca. 70 prosent av arealet i en 15 års leiekontrakt med opsjoner på forlengelse.Resterende areal leies av EnterCard, Trondheim kommune, Carma, Vinmonopolet, SpareBank 1 Kredittkort og NTNU Accel.Estimert årlig brutto årsleie i 2018 er 36,4 millioner kroner.Brutto eiendomsverdi lagt til grunn i budet er på 755 millioner kroner, og vil ifølge meldingen gi SpareBank 1 SMN en netto gevinst etter estimert skatterabatt og transaksjonskostnader på vel 120 millioner kroner.Dette styrker bankens kjernekapital med ca. 0,13 prosentpoeng.Budet er betinget av visse forbehold, som blant annet styregodkjenning og gjennomføring av en tilfredsstillende finansiell, juridisk og teknisk due diligence.Transaksjonen er forventet sluttført i løpet av 1. kvartal 2018 i form av salg av eiendomsselskap.