Boligmarkedet kan falle 10-15 prosent

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent på torsdagens pressekonferanse. Samtidig ble rentebanen hevet og sentralbanksjefen utelukker ikke en renteheving allerede i desember 2018.Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets er litt mer pessimistisk.- Vi venter at det tar ytterligere ni måneder før hevingen kommer, altså anslår vi første renteheving i september 2019. Det er fordi vi jevnt over er litt mer pessimistiske enn Norges Bank hva gjelder utviklingen i BNP-vekst, lønnsvekst, inflasjon og boligmarkedet, skriver analytikeren i en rapport fredag.DNB Markets tror fallet vil vare gjennom 2018 som følge av et stort antall usolgte boliger og utsikter til ferdigstillelse av mange nye boliger gjennom hele neste år. Det kan igjen sørge for at sentralbanken vil nedjustere rentebanen gjennom 2018.- Norges Bank pekte selv på usikkerheten knyttet til boligmarkedet i går og skisserte i en ramme på side 42-43 i rapporten et alternativscenario for boligmarkedet der både boligpriser og boliginvesteringer faller 10-15 prosent mer enn i hovedscenarioet, skriver Strøm Fjære.I alternativscenarioet blir ikke renten hevet før mot slutten av 2019.Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2018 er en prisnedgang på én prosent. Prognosen bygger på forventet utvikling i nominelle priser gjennom 2018 (12 månedersvekst).


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også