- De fleste er enige om at boligprisene snur i 2018

Analytiker tror korreksjonen er kortvarig.

Boligprisene har fått seg en solid knekk siden toppen i april.- De største analysemiljøene har gang på gang nedjustert sine prognoser, men en ting er de fleste enige om: det vil snu i 2018, sier makroanalytiker Ann Kristin Aure i Bonum til Estate Nyheter.- Kortvarig korreksjonHun påpeker overfor nettstedet at tilbudet av usolgte bruktboliger i Oslo fremdeles er høyt, men lavere enn toppen tidlig i høst.- Samtidig er aktiviteten i markedet god, selv om det jevnt over tar noe lenger tid å få solgt. Siden sommeren (fra juli til november) har det ifølge Eiendom Norge blitt solgt noe flere bruktboliger i Oslo enn samme periode i fjor. Dette tyder på et velfungerende marked, og at den prisnedgangen vi ser mest sannsynlig er en kortvarig priskorreksjon, fortsetter Aure.- Dette reduserer risikoen for en brå og mer markant nedgang lenger frem i tid, legger hun til.- Godt voksne kjøperFlere eiendomsmeglere Bonum har snakket med trekker ifølge Estate frem at godt voksne er de store boligkjøperne nå.Mens boliglånsforskriften begrenser førstegangskjøperne, er stemningen hos dem midt imellom - som skal kjøpe seg større og dyrere bolig - litt avventende.Aure peker ifølge nettstedet på at de yngste kjøperne vil komme tilbake hvis boliglånsforskriften avvikles ellers justeres.Forskriften er midlertidig, og utløper i utgangspunktet 30. juni 2018. Finansdepartementet ba nylig Finanstilsynet om å vurdere forskriften innen mars 2018.