Eiendomskongen Ringnes kjøper 37 hoteller

Prislappen på porteføljen er på 9 milliarder svenske kroner.

Pandox AB med eiendomskongen Christian Ringnes i front, har inngått en avtale med Lone Star om å kjøpe en portefølje bestående av 37 hotellvirksomheter, ifølge en melding.Prislappen er ifølge selskapet på 800 millioner britiske pund, tilsvarende 9,03 milliarder svenske kroner, hvor Pandox andel utgjør 7,68 milliarder av kjøpesummen. Pandox vil etter omorganisering av porteføljen beholde 20 av investeringseiendommene, i tillegg til en operatøreiendom i Stobritannia og Irland. Lenoardo vil på sin side overta driftplattformen av 36 hoteller under merkenavnet "Jurys Inn", opplyses det. 'Hotellets eiendomsportefølje forventer å bidra med omlag 450 millioner svenske kroner i netto driftsinntekter og 200 millioner svenske kroner i kontantstrøm i 2018, forutsatt at oppkjøpet er gjennomført innen utgangen av 2017.- Oppkjøpet oppfyller alle Pandox strategiske kriterier for land, byer og steder, samt størrelse, segment og lønnsomhet, noe som bidrar til ytterligere diversifisering av inntektsgrunnlaget. Hotellets eiendommer er av høy kvalitet, tilhører det lønnsomme øvre midtsegmentet og vil gi et umiddelbart og vesentlig bidrag til inntektene, sier Anders Nissen, administrerende direktør i Pandox.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også