Megler: Slik vil boligprisene utvikle seg i 2018

Næringseiendom

Krogsveen forventer et aktivt boligmarked i 2018 med høy omsetning og gjennomgående moderat prisvekst. Samlet forventes det at boligprisene i Norge vil stige med to prosent fra desember 2017 til desember 2018.Dette representerer en normalisering etter at prisene i 2016 steg med 13 prosent og i 2017 ser ut til å falle med om lag to prosent.- Vi forventer at de krappeste prisbølgene nå er tilbakelagt i de fleste større byer, og at utviklingen vil bli mer avdempet. Dette skyldes at forskjellene i prisnivå mellom de ulike områdene i landet har blitt mer forståelig og at de endrede utviklingstrekkene innenfor nybygg og befolkningsutvikling de senere år vil absorberes gjennom 2018 og 2019, skriver Krogsveen i en melding.Megleren tror det fortsatt vil være noen forskjeller i prisutvikling i de ulike områdene, men hovedoverskriften er likevel at forskjellene i endringstakt vil utjevnes, og at vi får en sideveis bevegelse i prisene.- Selv om vi legger til grunn at prisene i Oslo vil stige moderat i begynnelsen av året, regner vi med at 12 måneders prisendring vil bunne ut på om lag -9 prosent i mars/april (en statistisk effekt). Dette vil i tilfelle bare være slått av utviklingen i forbindelse med finanskrisen ved årsskiftet 2008/09 hvor boligprisene i Oslo i en fire-måneders periode hadde et 12 måneders prisfall på mer enn 10 prosent, skriver Krogsveen.Megleren forventer at storbyene på Vestlandet og i Trøndelag gjennomgår noe av de samme prosessene som Oslo har vært inne i siden april. Spesielt har nybyggaktivitet og befolkningsutvikling vært viktige drivere for prisnedgangen.Alle tre storbyene vil gjennom 2018 ha absorbert mye av disse kreftene.

bolig
krogsveen
Nyheter
Næringseiendom