- Oslo-priser på nivå med Stockholm

Skarp prising i kontormarkedet.

De beste kontoreiendommene i Oslo prises nå på samme nivå som i Stockholm, melder Estate Nyheter.CBRE Norge-sjef John Solberg tegner overfor nettstedet bildet av et 2017-marked som har vært preget av økte transaksjonsvolumer sammenlignet med 2016.- Mot slutten av 4. kvartal ble det tydelig at direkteavkastningen på det beste eiendommene, såkalt prime yield (netto leieinntekter/kjøpesum), har falt fra 3,75 til 3,50 prosent. Prising på de beste eiendommene i Oslo er dermed på samme nivå med for eksempel Stockholm for første gang noensinne, sier Solberg.- Dette illustrerer at det norske eiendomsmarkedet har blitt langt modnere enn for bare noen få år siden, legger han til overfor Estate.CBRE estimerer at samlet transaksjonsvolum i det norske markedet vil havne over 80 milliarder kroner i 2017, opp fra rundt 70 milliarder i 2016.Utlendinger står for i overkant av 20 prosent volumet, og står ifølge nettstedet også bak flere av de skarpest prisede transaksjonene.