Selger Oslo-eiendom for 655 mill.

OBOS Forretningsbygg AS og Anton B. Nilsen Eiendom AS selger Oslo-eiendom for 655 millioner kroner.

OBOS Forretningsbygg AS og Anton B. Nilsen Eiendom AS selger Christian Kroghsgate 32 AS i Oslo. Eiendommen er på 11.300 kvadratmeter og eies av partene med 50 prosent hver.Eiendommen selges til et Arctic-syndikat for 655 millioner kroner og overtakelsesdato er satt til 20.desember.