Spår boligprisene enda lenger ned

- Ikke langsiktig bærekraftig, mener Elisabeth Holvik.

Klokken 11.00 slipper Eiendom Norge boligprisstatistikken for november.Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen mener stadig at prisoppgangen, særlig i Oslo, har vært altfor høy, stimulert av altfor lave realrenter etter skatt.- Vi tror derfor på en videre korreksjon, og tror det meste av prisoppgangen i Oslo i fjor skal korrigeres tilbake. Det betyr at vi venter en videre nedgang i prisene i Oslo på vel 5-7 prosent, og mindre for landet som helhet, skriver hun i sin månedsrapport som ble sluppet i går.Sjeføkonomen viser til at psykologien har endret seg.- Nå ønsker de fleste å selge først, for så å kjøpe ny. I overgangen fra at alle vil kjøpe først, til nå å selge først, vil det bygge seg opp et stort lager av boliger til salgs, skriver hun.- Kredittveksten er en bremsHolvik understreker også at lavere kredittvekst fungerer som en brems på boligprisene.I 2000-07 lå kredittveksten i husholdningene i snitt på over 11 prosent årlig. I 2010-13 var den i snitt syv prosent, mens den fra 2013 har vært noe lavere.- Det som trolig har bidratt i årene etter særlig 2013 har trolig vært økt bruk av egenkapital. Med negativ realrente etter skatt har det vært et sterkt press de siste årene for å plassere penger i sparealternativer som gir høyere avkastning enn bank, og som samtidig slanker formuesskatten, skriver sjeføkonomen.Hun viser videre til siste nummer av Samfunnsøkonomen, der NHOs sjeføkonom Øystein Dørum og skatteøkonom Petter Solbu tar opp behovet for å justere skattesystemet for å dempe incentiver til overinvestering i eiendom.- Med endrede forventninger om befolkningsøkning, økt beskatning av eiendom som investeringsobjekt, har trolig etterspørselen etter bolig som investeringsobjekt blitt betraktelig mindre. Samtidig melder bankene om at de nye låneforskriftene bidrar til lavere utlån til bolig, skriver Holvik.Kravet om at maksimalt lån ikke kan overstige fem ganger brutto årsinntekt er ifølge bankene et problem for mange unge, særlig i Oslo.- Lavere bygging vil balansereIfølge sjeføkonomen vil lavere boligbygging balansere markedet etterhvert.SSBs nye prognoser for norsk økonomi viste i forrige uke at boligprisene vil falle 10 prosent fra toppen i vår, og begynne å stige igjen i løpet av 2019.- Hovedårsaken til fallet i år og neste år er ifølge SSB det rekordhøye nivået på boliginvesteringene, og at forventningene har endret seg når boligprisene ble så høye som de ble i fjor. Det er flere ting som kan få boligprisfallet til å stoppe opp før SSB tror, og en av dem er om boliglånsforskriften mykes opp, påpeker Holvik.Dagens forskrift varer til juni neste år, og det er Finansdepartementet som etter råd fra Finanstilsynet, som vil beslutte om innstrammingen skal mykes opp.- Vi tror imidlertid at den kraftige veksten i boligpriser de siste par årene var drevet av faktorer som ikke er langsiktig bærekraftig, med unormalt lav realrente etter skatt og økende gjeldsoppbygging. Men, tiden vil vise, avslutter sjeføkonomen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også