SpareBank 1 selger fire eiendommer

Konsernets selger unne fire forretningseiendommer.

SpareBank 1 BV opplyser torsdag at banken har akseptert innkomne bud på konsernets fire forretningseiendommer som ble lagt ut for salg i november 2017.For alle eiendommene inngår SpareBank 1 BV syv års leiekontrakter med opsjon på forlengelse.Videre estimeres det en regnskapsmessig gevinst i konsernet i 2018 på vel 80 millioner, hvorav 38,7 millioner ble inntektsført i morbanken i 2016 i forbindelse med utskilling av tre av bankens forretningsbygg til egne aksjeselskaper.Transaksjonene forventes sluttført i løpet av 1. kvartal 2018 i form av salg av tre eiendomsselskaper og en eiendom eiet av morbank.