Sterke boligtall i fra USA

Boligbyggingen i USA utvikler seg bedre enn ventet.

Snekker og hans hammer - Foto: Scanpix

Den amerikanske boligbyggingen hadde en sesongjustert årstakt på 1.297.000 enheter i november. Forventningen var på 1.250.000 enheter, melder Reuters.På månedsbasis steg boligbyggingen med 3,3 prosent.