Flere svensker tror boligprisene skal falle

Stadig flere svensker tror på et fall i boligprisene, ifølge SEB-undersøkelse.

Boligprisindikatoren som er basert på tusen intervjuer gjennomført i perioden 2. til 9. januar, faller med 8 prosent poeng til minus 13 i januar. Den er det laveste nivået siden januar 2012. I januar svarer 30 prosent av respondentene i undersøkelsen at de tror boligprisene vil stige det kommende året – noe som 6 prosent poeng lavere enn i desember.Andelen som tror på fallende priser steg fra 41 prosent til 43 prosent, mens andelen som tror på uforandrede priser steg med én prosentpoeng til 19 prosent.Boligprisindikatoren faller i alle regionene, og i Stockholm er indikatoren på minus 31 i januar. - Det er et stort skifte som har skjedd de siste månedene. Boligprisinidikatoren har falt med hele 63 enheter siden oktober og det er nå betydelig flere som tror på fallende priser en på stigende. De fallende forventningene har sammenfalt med en nedgang i de faktiske prisene, og nå blir det interessant å følge utviklingen gjennom vinteren og våren, sier privatøkonom i SEB, Jens Magnusson.Helt mørkt virker det imidlertid ikke å være.- Det finnes tegn til at markedet er i ferd med å stabiliere seg allerede, men det er altfor tidlig å si at faren er over, legger han til.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også