To argumenter for at boligprisene snart snur

2018 vil starte svakt. Men så?

Næringseiendom

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har i dag sluppet sin boligprisstatistikk for 4. kvartal 2017.Denne viser en prisnedgang for borettslagsboliger på 3,3 prosent fra 3. kvartal.For 2017 som helhet ble fasiten likevel en prisoppgang på 1,2 prosent, takket være 1. halvår.Regionalt falt prisene mest for blokker i Oslo, Bergen og Trondheim, mens de for småhus var omtrent uendret fra 3. kvartal.- Svak start i årHistorisk har boligprisveksten i stor grad kommet i 1. halvår, men i år forventer NBBL en svakere utvikling fra start i 2018.- I all hovedsak mener jeg det er fire grunner til det: For det første har ikke boligbyggingen vært høyere siden tidlig på 80-tallet. For det andre dempes befolkningsveksten raskere enn ventet. For det tredje har boligprisene og husholdningenes gjeldsgrad kommet opp på et høyt nivå, og for det fjerde: Psykologi. Boligmarkedet er preget av selvforsterkende mekanismer, sier NBBL-direktør Thor Eek i en kommentar.Fortsatt lav renteNBBLs hovedscenario er at markedet bedrer seg i løpet av 2018, kanskje allerede til våren. Når markedet først snur, kan boligprisene overraske positivt.Eek peker på hovedsakelig to grunner.

  • Norsk økonomi bedres og arbeidsledigheten faller
  • Boliglånsrente ned mot 2 prosent vil fortsatt virke ekspansivt
- Med stigende priser utover våren, forventer vi at 12-månedersveksten i boligprisene vil ende på rundt tre prosent i 2018, avslutter han.Eek presiserer at NBBL tror boliglånsforskriften videreføres etter 30. juni, men at de særskilte kravene i Oslo opphører.

nbbl
boligprisene
boligbygging
rente
arbeidsledighet
Nyheter
Næringseiendom