Bård Bjølgerud: - Det blir vinnerne i næringseiendom

HAS

Det nordiske markedet for næringseiendom kommer fortsatt til å være sterkt i 2018, men med større forskjeller mellom segmentene, ifølge fersk rapport.

- Vinnerne blir de som virkelig jobber aktivt med sine eiendommer og leietakere, og utnytter de mulighetene som finnes, sier administrerende direktør og partner i Pangea Property Partners, Bård Bjølgerud, ifølge en melding fra selskapet.Ifølge rapporten Pangea Property Outlook 2018 forventes det fortsatt høy aktivitet både i det norske og nordiske markedet, men noe lavere i Norge enn i 2017 på grunn av høy prising og potensielt større avstand mellom kjøper og selger.- Verdiskapning innenfor eiendom er krevende, og i 2018 kan det bli mer krevende enn på lenge. Det blir særlig viktig med god forvaltning, nært forhold til leietakerne, fornuftige utviklingsprosjekter - og selvfølgelig riktig timing på vei inn og ut av en investering, sier Bjølgerud.Sterk interesseInteressen for Norge og Norden fra internasjonale investorer vil fortsatt være høy, ifølge rapporten. Ikke bare gjør Norden det bedre økonomisk enn resten av Europa, men svekkelsen av den norske kronen har også hatt positiv effekt.- For eksempel vil selskaper som handler i USD, få 40 prosent mer for pengene i Norge i dag sammenlignet med for fem år siden. Samtidig har investorer som ikke ønsker valutaeksponering, fordelen av lave hedging-kostnader, forklarer analysesjef Mikael Söderlundh i Pangea.Høyere renterTil tross for en økning i lange renter før årsskiftet vil yieldene trolig fortsette å bevege seg sidelengs på grunn av høy investorappetitt og høyere konkurranse blant utlånere.- En renteøkning vil kunne påvirke kjøpers betalingsvilje, og det kan bli større avstand opp til selgere som ønsker å realisere gevinst i 2018, sier Söderlundh, og fortsetter:- Næringseiendom vil fortsatt være en attraktiv aktivaklasse, også med høyere rente. Konkurransen kan eventuelt komme fra obligasjonsmarkedet, men næringseiendom vil fortsatt gi en relativt god direkteavkastning.Større forskjellerPangea mener det blir større forskjell på avkastningen og mulighetene mellom de enkelte segmentene. Leiemarkedet er forventet å utvikle seg positivt for kontor- og logistikkeiendommer. Disse segmentene har dermed størst potensial for positiv verdiutvikling i 2018.- Vi ser det samme i Sverige, hvor vi forventer økte leieinntekter for kontor. Vi mener imidlertid leieprisveksten i sentrale Stockholm vil avta i 2018 etter en veldig sterk oppgang over flere år, sier Söderlundh.Andre segmenter kan være mer interessante for utvikling og restrukturering.- Forutsetningene ligger til rette for større struktur- og selskapstransaksjoner i løpet av året. Den uroen vi ser i boligmarkedet og i handelssegmentet, skaper muligheter for de rette kjøperne. I resten av Europa har det vært flere konsolideringer, spesielt innenfor handel, og vi forventer å få mer av dette også i Norden, sier direktør og partner Håvard A. Nustad i Pangea.