Gransker 500 leilighetskjøp

500 leilighetskjøp for mer enn 1,4 milliarder kroner skal ettergås.

Næringseiendom

500 leilighetskjøp foretatt av Boligbygg i Oslo skal ettergås, skriver DN.  Det dreier seg om boliger for over 1,4 milliarder kroner.Deloitte, som har fått i oppdrag å granske Boligbyggs eiendomskjøp, har fått utvidet mandatet.– Alle Boligbyggs kjøp foretatt i perioden 2015–2017 omfattes av Deloittes granskning, sier Boligbyggs styreleder, Stig L. Bech.– Omfanget av den dokumentasjon som skal gjennomgås er noe større enn først antatt. Dette gjelder først og fremst den skriftlige dokumentasjonen, sier Bech.

boligbygg
Nyheter
Næringseiendom