Klager på eiendomsskatten når frem

De fleste får medhold.

Det nytter å klage på eiendomsskatten, skriver Estate Nyheter.Ifølge nettstedet håndterte Advokatfirmaet Selmer og Eiendomshuset Malling & Co i alt rundt 50 klager på eiendomsskattetakster for næringseiendom i Oslo i 2017.Godt under halvparten av klagene er avgjort, men blant dem som er avgjort har 80 prosent fått medhold.- Det som er gledelig, er at takstnemnda i mange saker har omgjort tidligere vedtak som følge av klage. Det er særlig argumenter om lavere standard, dårligere beliggenhet i sonen og lav utnyttelsesgrad som har fått gehør hos takstnemnda. I tillegg har sammenligninger med takster på andre nærliggende eiendommer medført reduksjon av eiendomsskattetakstene, sier senioradvokat Are Fagerhaug i Selmer til Estate.Gjelder i ti årKlagene behandles av takstnemnda i Oslo kommune før de blir oversendt klagenemnda.Fristen for å klage på utskrevet eiendomsskatt er seks uker fra da eiendomsskatten kunngjøres utskrevet, eller alternativt da vedtaket sendes skattyter (normalt i slutten av februar).Eiendomsskattetakster for næringseiendom i Oslo beregnes ved en sjablongtakst med utgangspunkt i areal, samt en kvadratmeterpris som varierer med type lokaler og sonefaktor (avhengig av området eiendommen ligger i). I utgangspunktet skal en eiendomsskattetakst gjelde i ti år, og Estate Nyheter understreker dermed betydningen av at taksten ikke er satt for høyt.Eiendomsskatten er samtidig en eierkostnad som kan redusere nettoleien, noe som påvirker verdien ved et salg.