Oljefondet selger eiendom for 600 mill.

Etter seks og et halvt år eierskap selger Norges Bank Real Estate Management en eiendom i Frankrike.

Oljefondet har sammen med partneren AXA Frankrike, inngått en avtale om å selge en kontoreiendom i 31-22 rue de Verdun i Suresnes.Partnerne eier 50 prosent hver, og av salgssummen på 126,5 millioner euro, mottar oljefondet 63,25 millioner euro, tilsvarende om lag 614,5 millioner kroner.Kjøperen av eiendommen som består av totalt 24.000 kvadratmeter kontorareal er M&G European Property Fund SICAV-FIS.Eiendommen ble kjøpt sommeren 2011 som en del av en transaksjon som inkluderte syv eiendommer i og rundt Paris. Les også: Oljefondet kjøper kontorer i ParisTotalt betalte Oljefondet 702,5 millioner euro for eierandelen på 50 prosent i de syv eiendommene. Det tilsvarer rundt 6,8 milliarder kroner med dagens valutakurs. Transaksjonen ventes å være sluttført i april 2018.


Les også