Spanias økonomi er i sterk vekst, noe som gjenspeiler seg i omsetning av boliger. I fjor ble det solgt eller kjøpt nærmere 465.000 boliger. Det er det høyeste antall eiendomsoverdragelser på ett år siden 2008, viser en ny rapport fra det spanske eiendomsregisteret som ble lagt fram mandag.Antallet overdragelser er også en økning på 15 prosent fra 2016.På slutten av 1990-tallet opplevde Spania en voldsom byggeboom med en like voldsom prisvekst. Banker som lånte ut store summer til både små boligkjøpere og store utbyggerselskaper uten tilstrekkelig sikkerhet, førte imidlertid til en boligboble som sprakk totalt da den internasjonale finanskrisen ble et faktum i 2008.Spania var ett av landene som ble hardest rammet av finanskrisen og var i resesjon i flere år. Først i 2014 kom landet seg ut av resesjon og opplevde økonomisk vekst igjen. Siden da har pilene pekt oppover.I 2017 var den økonomiske veksten på 3,1 prosent, og det merkes også i boligmarkedet, der prisene steg med 7,6 prosent fra året før.Også kredittvurderingsbyrået Moody's har merket seg oppgangen.– Lave renter sammen med en synkende (men fortsatt høy) arbeidsledighet, som falt til 17 prosent i 2017 fra rekordhøye 27 prosent i 2013, støtter opp under folks evne til å betjene boliglån, sier Moody's i en uttalelse mandag og spår ytterligere vekst i 2018.(©NTB)