Strand/Løken Arkitekter har på vegne av Bomera AS bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Vesteråsveien 16-18 i Oslo, melder Estate Nyheter.Ønsket er å bygge 22 eneboliger og tomannsboliger på det 6,5 mål store planområdet.Boligene skal være av «høy standard i et svært attraktivt og eksklusivt boligområde», «på toppen av Ullernåsen med flotte solforhold og utsikt over Oslo», skriver utbyggeren selv på sine hjemmesider.Strand/Løken Arkitekter skriver ifølge nettstedet i bestillingen at bygningsmassen skal forholde seg til eksisterende reguleringsplan, og deles opp i flere volumer, med 2-4 boenheter i hvert.Vesteråsveien 18 utgjør størstedelen av planområdet med sine 4,7 mål, og ble ifølge Finansavisen solgt for rundt 55 millioner kroner i fjor. Prisantydningen var til sammenligning på 42 millioner kroner.Bomera er eid av Pegasi AS (Peder Rye Lier) og Brødrene Jensen AS med 37,5 prosent hver. Mont Investor AS sitter på 20 prosent, mens Co In Eiendom AS (Erik Lund) eier de resterende fem prosentene.Utbyggeren anslår «tentativt» salgsstart til 1. kvartal 2019, og ferdigstillelse til 4. kvartal 2020.