Antall sekundærboliger øker i Oslo

Tallene kan nok overraske noen.

Næringseiendom

En undersøkelse gjort av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita viser at antallet sekundærboliger i Oslo steg med 1.276 til 53.093. Dermed utgjør sekundærboliger (som eies av privatpersoner som ikke selv bor der) 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo (334.250).- Tallene viser en jevn økning i antallet sekundærboliger gjennom 2017. Dette kan komme litt overraskende på noen, men følger den trenden vi så i våre tall gjennom 2017, sier NEF-direktør Carl O. Geving i en pressemelding.- Mange av dem som kjøper sekundærboliger i Oslo er kapitalsterke, og påvirkes i liten grad av de strengere egenkapitalkravene som kom i boliglånsforskriften. I fallende markeder er tendensen at noen benytter muligheten til å kjøpe lavt prisede sekundærboliger, og flere eiere venter med å selge sekundærboliger til prisene stiger, legger han til.Kjøpt, men ikke solgt?Av Oslos boligmasse på 334.250 boliger er over 241.000 leiligheter. Økningen i sekundærboliger kommer da også hovedsaklig blant leilighetene (1.251 av 1.276).Statistikken teller vel å merke antall nye tinglyste sekundærboliger.Tallene inneholder derfor nye boliger som er solgt tidligere år, men overtatt av ny eier først i 2017. I tillegg kommer brukte boliger overtatt i 2017.Det er verdt å merke seg at 2017-tallene kan inneholde noen «ufrivillige» sekundærboligeiere som har kjøpt og overtatt ny bolig, men ikke klart å selge sin gamle.

bolig
sekundærbolig
nef
carl o. geving
Nyheter
Næringseiendom