Dette kan knekke boligprisoppturen

Men store mengder nye boliger er på vei ut i markedet.

Selv om prisene stiger og antall boliger til salgs nå faller, er det mange faktorer som kan spille inn på den videre prisutviklingen.Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener det for tiden bygges dobbelt så mange boliger som det er behov for, skriver DN.Ifølge avisen ble det i fjor igangsatt rundt 35.000 nye boliger, samtidig som Norge hadde en befolkningsvekst på i overkant av 37.000 personer i form av fødselsoverskudd og netto innvandring.– I hver bolig i Norge bor det i gjennomsnitt 2,19 mennesker. Antar en at det også gjelder de nye boligene, så bygger vi omtrent det dobbelte av det vi trenger. Før eller siden gir det utslag i fallende boligverdier, sier Andreassen til DN.Sjeføkonomen mener en svak leieprisutvikling og unormalt mange boliger til leie, også er indikatorer på boligoverskuddet.– Det som er viktig er ikke om bruktboligprisene er litt opp eller ned, men hvordan nyboligsalget går, fordi det slår direkte inn på sysselsettingen. Den nedturen i boligbyggingen, er den jeg er mest bekymret for som utviklingstrekk i norsk økonomi fordi det er en så gigantisk næring, sier Andreassen til avisen.