Finanstilsynet strammer inn på «off market»-salg

Meglere må advare (utvide).

Næringseiendom

Finanstilsynet har i et brev til eiendomsmeglingsbransjen kommet med retningslinjer for håndtering av eiendommer som ikke legges ut for salg i det åpne markedet.I brevet skriver tilsynet blant annet at eiendomsmegleren skal advare selgeren om at et såkalt «off market»-salg må antas å gi selgeren en dårligere pris enn hvis eiendommen hadde blitt lagt åpent ut i markedet.Etter medieoppslag om off market-salg iverksatte Finanstilsynet høsten 2017 et tematilsyn rettet mot 16 eiendomsmeglingsforetak i Oslo og Akershus.- Kan utfordre tillitenTilsynet mener det innhentede materialet etterlater et inntrykk av at eiendomsmeglingsforetakene «ikke har viet tilstrekkelig oppmerksomhet til denne type formidlinger».- Salg av eiendom gjennom megler, uten ordinær annonsering og budrunde, kan utfordre tilliten til eiendomsmeglerens integritet og uavhengighet, særlig i de tilfellene hvor samme eiendom blir videresolgt til en vesentlig høyere pris kort tid etter, skriver Finanstilsynet på sine hjemmesider.Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) skriver på sine sider at tilsynets retningslinjer støtter opp under NEFs overordnede retningslinjer utgitt i 2017.- Vi er svært fornøyde med at Finanstilsynet følger opp med klare retningslinjer for «off market»-salg, og at de er så tydelige på at eiendomsmegleren ikke skal påta seg videresalgsoppdrag. Retningslinjene er i det vesentlige i tråd med de generelle retningslinjer NEF vedtok for sine medlemmer 23. november 2017, og vil redusere risikoen for at et eiendomsmeglingsforetak påtar seg oppdrag som er egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet, sier NEF-direktør Carl O. Geving i en kommentar til Hegnar.no onsdag.Har frarådningspliktGeving redegjorde nærmere for NEFs retningslinjer HegnarTV-studio i november i fjor. Se sendingen i opptak her. - Den klare hovedregelen er at alle eiendomstransaksjoner i utgangspunktet skal skje gjennom åpen markedsføring. Men dersom selger insisterer på å selge «off market», har megler i utgangspunktet en frarådningsplikt, sa han.- Hvis selger likevel vil selge «off-market», skal megler opplyse om konsekvensene og forsikre seg om at selger faktisk har forstått dem. Er «off market» aktuelt, skal det ikke hefte tvil om meglers rådgivning og uavhengighet, la han til.Geving understreket også at det ikke var snakk om et forslag, men retningslinjer vedtatt av NEF-styret.- Retningslinjene er normdannende for alle meglere, og vi har sanksjoner hvis de ikke etterleves. Retten vil også se hen til denne type retningslinjer hvis tvister oppstår, fortalte han.Hvem vant veddemålet?NEF-direktøren karakteriserte «off market»-salg som «i prinsippet et veddemål».- Kjøper har ambisjoner om en god pris, og det samme har selger. En dyktig megler kan skape verdier gjennom denne dialogen, men vi får aldri svaret på hvem som vant veddemålet. Et problem når du har forbrukere på den ene siden og profesjonelle (for eksempel utbyggere) på andre siden, så kan det oppstå en ubalanse i forståelsen av hva som skjer, sa Geving.I den samme sendingen bemerket han også at «off market»-salg utgjør «en forsvinnende liten del» av nærmere 100.000 bruktboligtransaksjoner årlig.Hva med videresalg?I tillegg til de mer generelle betraktningene rundt «off market»-salg, har Finanstilsynet kommentert eiendomsmeglingsforetakenes muligheter for å inngå avtale et videresalgsoppdrag med kjøper av eiendommen i «off market»-oppdraget.- Finanstilsynet er helt tydelig på at dersom samme eiendomsmegler som håndterte «off market»-salget også påtar seg videresalgsoppdraget fra «off market»-kjøperen, vil dette alltid være egnet til å svekke tilliten, skriver NEF .Finanstilsynets pressemelding her. Brevet til eiendomsmeglerne her.

bolig
finanstilsynet
off market
carl o. geving
nef
Nyheter
Næringseiendom