Klagde på naboer - får 150.000

Da boligkjøperen oppdaget at naboleilighetene var kjøpt av kommunen, startet en heftig krangel med entreprenøren.

Næringseiendom

En misfornøyd boligkjøper er tilkjent 150.000 kroner i prisavslag av Boligtvistnemnda, skriver E24.Boligkjøperen hadde kjøpt en ny selveierleilighet for 2.275.000 kroner. Kjøperen ville vite hvem som var hennes nærmeste naboer før kjøp, og entreprenøren svarte ifølge vedtaket at naboene «stort sett var personer i samme situasjon som forbrukeren» – det vil si unge førstegangskjøpere.Før overtagelsen i juli i fjor fikk kjøperen nyss i at to av de resterende tre leilighetene i firemannsboligen var kjøpt av kommunen, skriver avisen.Kjøperen mente entreprenøren hadde tilbakeholdt en viktig opplysning som hadde svekket verdien på hennes egen leilighet betraktelig og krevde 275.000 kroner i prisavslag.I tillegg til at kjøper hadde stilt spørsmålet direkte til entreprenøren, viser nemnda ifølge E24 til at det i salgsprosjektet står at «prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk». Det står også at kjøpere trenger skriftlig samtykke for å leie ut boenhetene når det er mindre enn tre år siden overtagelsen.Nemda mener entreprenøren brøt sin opplysningsplikt og at boligen ble solgt med en «mangel», slik loven definerer det.

bolig
boligkjøp
nyboligsalg
Nyheter
Næringseiendom