Nyboligsalget bryter vond trend

Endelig oppgang.

Næringseiendom

Tall fra Boligprodusentenes forening viser tirsdag at det i februar i år ble solgt én prosent flere nye boliger enn i samme måned i fjor.Dermed er en ti måneders nedadgående trend brutt i nyboligsalget. Igangsettingen steg hele 40 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.- Salget av nye boliger i februar var på samme nivå som februar i fjor. Vi ser nå en utflating etter at boligsalget har sunket i 10 måneder på rad, sier foreningens administrerende direktør Per Jæger i en pressemelding.Jæger er for øvrig gjest i dagens Økonominyheter på HegnarTV. Sendingen starter klokken 15:30.Fortsatt bak 2017Jæger beskriver februar i år som en relativt god måned.Men på grunn av det svake salget i januar, ligger boligsalget hittil i år fortsatt 17 prosent bak fjoråret.Eneboliger er lyspunktet. Der ligger salget syv prosent foran fjoråret.Derimot er salget av småhus og leiligheter ned hhv. 28 og 22 prosent fra fjorårets to første måneder.De siste 12 månedene er 27.013 boliger solgt.I 12-månedersperioden før ble 35.411 boliger solgt. Det tilsvarer en nedgang på 23,7 prosent.Artikkelen fortsetter under grafen.

Kilde: Boligprodusentene/Prognosesenteret.Bygger flere leiligheterIgangsettingen i årets to første måneder ligger åtte prosent bak fjoråret.Lyspunktet her er leiligheter, med en oppgang på 14 prosent.Eneboliger og småhus ligger hhv. 16 og 34 prosent under samme periode i fjor.De siste 12 månedene er 30.430 boliger igangsatt.I 12-månedersperioden før ble 31.953 boliger igangsatt, tilsvarende et fall på 4,8 prosent.Artikkelen fortsetter under grafen.
- Må skrape forskriftenJæger kommer ikke utenom Finanstilsynets nylige forslag om å videreføre og stramme inn boliglånsforskriften ytterligere.- Våre tall viser at innføringen av boliglånsforskriften i 2017 har ført til at det nå både selges og bygges langt færre boliger enn boligbehovet. På sikt vil sviktende nyboligsalg gi boligmangel og prisvekst. Innstramming og videreføring av forskriften, som Finanstilsynet foreslår, vil også gi alvorlige konsekvenser for boligbyggingen og sysselsettingen i byggenæringen i Norge, sier han.Boligprodusentene mener derfor at boliglånsforskriften ikke må videreføres.- Bankene må kunne drive bankhåndverk uten at staten legger føringer. Dersom boliglånsforskriften likevel videreføres, må nye boliger få høyere utmåling, da nye boliger ikke har samme vedlikeholdsbehov som brukte boliger, heter det.

bolig
boligbygging
boligprodusentenes forening
per jæger
Nyheter
Næringseiendom