Så mye steg prisene på nye boliger

SSB er ute med «Prisindeks for nye boliger».

Næringseiendom

Prisene på nye boliger har økt med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2016 til det samme kvartalet i 2017, melder SSB.Prisene på nye eneboliger har gått opp med 3,5 prosent. Det siste kvartalet i 2017 holdt prisene seg imidlertid relativt stabile med en nedgang på 0,5 prosent. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet.Prisene på nye blokkleiligheter og småhus økte med 1,5 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Prisene i 4. kvartal 2017 ligger da omtrent på samme nivå som i 2. kvartal 2017. Prisene er målt på salgstidspunktet.Til sammenligning har prisene for brukte boliger i alt økt med 0,7 prosent fra 4. kvartal 2016 til samme kvartal 2017. Fra 3. kvartal 2017 til 4. kvartal samme år har prisene gått opp med 0,9 prosent, sesongjustert.

boligpriser
ssb
Nyheter
Næringseiendom
Bolig